Om du har fått ett föreläggande att deklarera, beror det på att vi inte har fått in någon deklaration från dig ännu. Vi uppmanar dig att deklarera så snart som möjligt. Även du som fått ett föreläggande men anser att du redan har deklarerat behöver göra det igen. Skriv då och berätta under “Övriga upplysningar” att du redan har deklarerat, hur du deklarerade och när du gjorde det. Om du har deklarerat de senaste dagarna behöver du inte göra något. Om du vill kan du som har deklarerat digitalt, alltså genom att sms:a, ringa, använda vår app eller e-tjänst, kontrollera i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 att deklarationen är inskickad. Har du lämnat din deklaration på papper syns detta inte i e-tjänsten.
Source: Skatteverket