Skatteverket får i uppdrag av regeringen att främja att skattepolicy ses som en hållbarhetsfråga som diskuteras i styrelserummen.
Source: Skatteverket