Personer som ändrar sin könstillhörighet får nytt personnummer. Från 1 juni i år kommer det nya personnumret även att slå igenom för personens familjerelationer i folkbokföringen.
Source: Skatteverket